Caribische regionale samenwerking


Het Caribische regionale gebied heeft veel ontwikkelingsvraagstukken die in een context van grote kwetsbaarheid van het klimaat nog worden verergerd. De belangrijkste ontwikkelingsvraagstukken moeten gezamenlijk kunnen worden aangepakt in het kader van een toenadering en dialoog tussen de gebieden van het Caribisch gebied, waarbij de gemeenschappelijke belangen en voordelen van alle belanghebbenden worden gecombineerd.

De analyse van de troeven van de Caraïbische gebieden maakt het mogelijk om de eigenaardigheden van elk van deze gebieden te identificeren, in het bijzonder in termen van vaardigheden, kennis, expertise met een hoge toegevoegde waarde en standaardisatie. Deze analyse maakt het ook mogelijk om het gebrek aan extraterritoriale exploitatie van deze troeven vast te stellen, terwijl dit kan worden bereikt door de versterking van de inter-eilandsamenwerkingsacties.

Deze perspectieven van multisectorale en multistakeholderssamenwerking (openbare, particuliere en maatschappelijke organisaties) maken ook deel uit van een Caribische institutionele context die een actieve regionale integratiezone vormt met een groot aantal subregionale organisaties (OECS, AEC, CARICOM). Zij hebben de economische ontwikkeling en de versterking van de regionale samenwerking aangemerkt als een centrale uitdaging bij de totstandbrenging van een echte regionale ontwikkelingsruimte.

Dit kader van regionale samenwerking en de verklaarde bereidheid van de actoren om zich bij dit kader aan te sluiten, opent brede samenwerkingsterreinen waarvoor UNITE Caribbean haar engineering en knowhow inbrengt om de vele uitdagingen aan te gaan, met name om de administratieve, juridische en taalkundige verschillen tussen de gebieden met elkaar te kunnen verenigen.

Het begeleidende van de regionale samenwerking door het creëren van duurzame betrekkingen tussen de Caribische partners vormt de kern van het optreden van UNITE Caribbean gebied, die ook waarde hecht aan de kennis- en expertisecentra die specifiek zijn voor elk gebied.
Ontdek onze projecten
Ze vertrouwen ons
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons