Opzetten van een netwerk van Caribische competenties


Het grondbeginsel van UNITE Caribbean is de ontwikkeling van een netwerk van beschikbare en mobiliseerbare Caribische vaardigheden om de ontwikkelingsproblemen van de regio aan te pakken.

Het is een kwestie van het kunnen vormen van teams om aan de missies van consultancy in het kader van een contract te beantwoorden, een raadpleging of een oproep tot het indienen van projecten, en aan de andere kant om een netwerk van duurzame uitwisselingen van expertise tussen deskundigen en met de begunstigde partners van de uitgevoerde acties, te ontwikkelen.

Gezamenlijke Caribische teams van openbare of particuliere organisaties en individuele consultants worden zo gevormd om te voorzien in de behoefte aan ondersteuning en advies, waarbij netwerken van Caribische expertise worden gecreëerd in plaats van initiatieven te dupliceren.

Dit netwerk is van essentieel belang voor UNITE Caribbean, omdat het de kennis en banden tussen de gebieden versterkt, bijdraagt tot de kwaliteit van de uitgevoerde acties en het mogelijk maakt om de gemobiliseerde deskundigen te betrekken bij duurzame betrekkingen ten behoeve van de ontwikkeling van het Caribisch gebied.
Ontdek onze projecten
Ze vertrouwen ons
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons