Uitvoering van regionale technische projecten


Kennis van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in het Caribisch gebied, competente actoren en bestaande technische oplossingen geven UNITE Caribbean een unieke positie in het Caribisch gebied om actief deel te nemen aan de vele ontwikkelingsuitdagingen.

Naast haar adviserende functie neemt UNITE Caribbean de verantwoordelijkheid op zich voor het ontwikkelen van projectinitiatieven, het mobiliseren van specifieke financiering en het uitvoeren van deze initiatieven in samenwerking met andere Caribische actoren.

In deze rol van projectuitvoerder draagt UNITE Caribbean bij aan de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe regionale technische oplossingen die specifiek zijn voor de Caribische context, met name in de volgende sectoren :
  • Behoud en verbetering van het milieu en de biodiversiteit
  • Ontwikkeling van economische activiteiten op communautair niveau, met inbegrip van duurzaam toerisme, de kringloopeconomie, enz.
  • Versterking van het lokale bestuur, met name op het gebied van duurzame stadsplanning
  • De uitvoering van het WASH-programma, met name de structurering van de sector
UNITE Caribbean stelt zo zijn ervaren projectmanagementvaardigheden ter beschikking om concrete, herhaalbare en duurzame acties uit te voeren en bij te dragen aan de economische en sociale ontwikkeling van het Caribisch gebied.
 
Ontdek onze projecten
Ze vertrouwen ons
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons