ONS VERHAAL


De oprichting van UNITE Caribbean is gebaseerd op de ervaringen van de oprichters, die gespecialiseerd zijn in het bepalen van het overheidsbeleid en het uitvoeren van internationale samenwerkings- en ontwikkelingshulpprojecten. Dankzij hun professionele achtergrond kunnen ze investeren in het Caribisch gebied. Ze hebben partnerschappen opgebouwd en samenwerkingsprojecten uitgevoerd in het kader van hun vroegere activiteiten ten dienste van de openbare technische en diplomatieke instellingen.

Talrijke behoeften zijn opgedoken door deze ervaringen, in het bijzonder geuit door overheidsambtenaren en particuliere Caribische bedrijven, blijk gevend aan  hun wens tot het bouwen van duurzame relaties tussen de grondgebieden van de regio, zowel voor het aanpakken van gemeenschappelijke kwesties van ontwikkeling (gezondheid, onderwijs, milieu, klimaat, bestuur, toerisme,...) alsook te kunnen inspelen op de markten buiten de regionale actoren.

UNITE Caribbean is ontstaan in het hart van het Caribisch gebied, met de sterke ambitie om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Caribische gebieden door middel van samenwerking tussen de belanghebbenden en het mobiliseren van regionale bevoegdheden.
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons