ONZE WERKWIJZE


UNITE Caribbean baseert haar identiteit op sterke vragen, voorafgaand aan elke betrokkenheid bij een project.

Verbinden van Caribische actoren
  • Gaat het om een onderwerp dat de samenwerking tussen Caribische actoren ontwikkelt (bundeling van vaardigheden, uitwisseling van praktijken, reproduceerbaarheid)?
  • Draagt het bij tot het vergroten van de kennis van de Caribische actoren, tot het versterken van hun capaciteiten?

DEELNEMING aan de ontwikkeling van gebieden
  • Gaat het hier om een ontwikkelingsvraagstuk waarvan de resultaten gevolgen zullen hebben voor de bevolking?
  • Zijn de beoogde doelstellingen haalbaar gezien de territoriale context, de vrijgemaakte middelen en het tijdschema van de actie?

De vaardigheden van het Caribisch gebied in stand houden en de duurzaamheid waarborgen
  • Zijn er soortgelijke benaderingen en vaardigheden in het Caribisch gebied
  • Ontwikkelt het onderwerp een vorm van duurzame relaties tussen Caribische organisaties, die de vorming van een netwerk van Caribische vaardigheden bevorderen ?
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons