Waarderen van Caribische vaardigheden


De openbare, particuliere en maatschappelijke actoren in de Caribische gebieden hebben jarenlang technische vaardigheden ontwikkeld die zijn aangepast aan de specifieke kenmerken van hun grondgebied en die voldoen aan de internationale normen en standaarden.

Er zijn dus op veel gebieden regionale technische oplossingen beschikbaar die specifiek zijn voor de Caribische context, met name voor de volgende onderwerpen:
  • het behoud en de verbetering van het milieu en de biodiversiteit
  • aanpassing van de bouwnormen aan klimaat- en geologische beperkingen,
  • Duurzame en veerkrachtige ontwikkeling in stedelijke gebieden,
  • Verbetering van de natuurlijke hulpbronnen voor de productie van hernieuwbare energie,
  • preventie van en reactie op natuurrampen,
  • bevordering en ontwikkeling van de economische activiteiten van de eilanden, met inbegrip van het toerisme,

UNITE Caribbean stelt haar expertise ter beschikking om regionale technische oplossingen in het kader van ontwikkelings- en samenwerkingsprojecten in het Caribisch gebied op waarde te schatten en te delen.
 
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons