Wie Zijn Wij ?


Als Caribisch samenwerkings- en ontwikkelingsbedrijf ondersteunt UNITE Caribbean de sociale en economische ontwikkeling van de Caribische gebieden door middel van regionale technische samenwerking.

Door het opzetten en beheren van internationale samenwerkingsprojecten speelt UNITE Caribbean in op de uitdagingen van het Caribisch gebied door middel van netwerken en het delen van kennis van publieke en private actoren in de regio en het waarderen van Caribische vaardigheden over de taalgrenzen heen.


Wij ondersteunen en implementeren samenwerkings- en ontwikkelingsprojecten in het Caribisch gebied
 • Advies, engineering en technische ondersteuning voor publieke en private actoren die hun samenwerkingsprojecten in het Caribisch gebied willen ontwikkelen en uitvoeren : opzetten van een samenwerkingsstrategie, projectontwikkeling, identificatie en netwerken met Caribische partners, toegang tot specifieke financiering, steun voor de uitvoering.
 • Ontwikkeling van een Caribische kundigheid om in te spelen op regionale studie-, advies- en technische bijstandsmarkten voor ontwikkelingsprojecten: monitoring van marktkansen, oprichting van een netwerk van Caribische expertise die zich op de markten wil positioneren, reactie op aanbiedingen, uitvoering van de contracten.
 • Lancering van initiatieven en beheer van samenwerkingsprojecten geïnitieerd en gepromoot door UNITE Caribbean in partnerschap met andere Caribische actoren : reactie op oproepen tot projecten, mobilisatie van subsidies, sponsoring.

Onze acties zijn gebaseerd op sterke ethische principes : 
 • Het delen van kennis en het verspreiden van informatie over ondernomen acties.
 • Transparantie en verantwoording tegenover onze partner
 • Ontwikkeling van een aanpak voor de opbouw van de vaardigheden van actoren en de ontwikkeling van hun vermogen tot zelfstandigheid op middellange en lange termijn.
 • Het vereiste om maatregelen te beoordelen op basis van resultaatgerichte prestatie-indicatoren

Onze werkterreinen

De projecten waarover UNITE Caribbean gebied zich inzet, bestrijken alle sectoren die van groot belang zijn voor het Caribisch gebied :
 • Openbaar bestuur, lokaal bestuur
 • Klimaatverandering, Milieu, Biodiversiteit, Landbouw,
 • Jeugd, Onderwijs, Sport,
 • Energie, infrastructuur, vervoer
 • Stedenbouw & ruimtelijke ordening
 • Volksgezondheid
 • Lokale economische ontwikkeling, toerisme

Het sociale doel en het bestuur van UNITE Caribisch gebied ligt op het gebied van de Sociale en Solidaire Economie (SSE).


 
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons