Thuis > Onze projecten > Aanpassing van de lokale autoriteiten in het Caribisch gebied aan de klimaatverandering met INTERREG

Aanpassing van de lokale autoriteiten in het Caribisch gebied aan de klimaatverandering met INTERREG

Afspraak

Mei - november 2018 (in uitvoering)

Gebied

Martinique; Guadeloupe; Dominica; St. Lucia

Sector

Lokaal bestuur; Klimaatverandering

Werkwijze d’intervention

Caribische regionale samenwerking; Opzetten van een netwerk van Caribische competenties

Projectmanagement

ADEME, regionale directie van Guadeloupe per delegatie

Financiering

Interreg Caraïbisch programma

Gemobiliseerde middelen

Een Caribisch team dat gespecialiseerd is in regionale ontwikkelingsvraagstukken, waarbij gespecialiseerde vaardigheden op het gebied van projectontwikkeling, lokaal openbaar bestuur en strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering worden gecombineerd:
- Thomas CHOLLET: President en mede-oprichter van UNITE Caribbean, expert in de engineering van ontwikkelingsprojecten en specialist in het ondersteunen van publieke actoren in hun internationale samenwerkingsproject. 
- Damien BAUCHAU : Mede-oprichter van UNITE Caribbean, expert in lokaal openbaar bestuur en strategie en project voor regionale samenwerking in het Caribisch gebied. 
- Kénel DELUSCA : Franstalige Caraïbische expert "Climate Vulnerability", leraar/onderzoeker, lid van het IPCC en UNFCCC.
- Gladys CHRISTOPHE : Projectmanager Klimaatomgeving
Het Caribisch gebied is een van de meest kwetsbare regio's voor klimaatverandering. Gezien de omvang van de schade die door dit verschijnsel wordt veroorzaakt, wordt aanpassing essentieel voor het Caribisch gebied, als onderdeel van de territoriale veerkracht. Zo zijn er in verschillende landen van de regio initiatieven genomen om aanpassingsactiviteiten of -strategieën uit te voeren, maar deze worden zelden systematisch gedeeld tussen de Caribische eilandstaten, waardoor het gebruik ervan voor een grotere veerkracht in het gedrang komt. 

In Guadeloupe ondersteunt de regionale directie ADEME de lokale overheden al enkele jaren bij het opstellen van hun plannen voor aanpassing aan de klimaatverandering en heeft zij expertise op dit gebied ontwikkeld, wat een referentie op nationaal niveau is. In dit project wordt voorgesteld om de inspanningen van de lokale Caribische autoriteiten (LC's) die met dezelfde gevolgen van de klimaatverandering te maken hebben, te bundelen om hun aanpassingsvermogen te vergroten en hun veerkracht tegen de klimaatverandering te verbeteren.

De voorbereiding van een financieringsaanvraagdossier voor het Interreg Caraïbe-programma vereist diepgaande technische werkzaamheden, het opzetten van strategische partnerschappen met niet-communautaire actoren en bijzondere aandacht voor de volledigheid van het administratieve dossier.
Dankzij de steun van UNITE Caribbean kan ADEME Guadeloupe binnen enkele maanden beschikken over een innovatief en duurzaam regionaal samenwerkingsprogramma en een financieringsaanvraagdossier dat voldoet aan de eisen van het Interreg Caribbean Fund.

Onze ondersteunende dienst is gebaseerd op vier belangrijke gebieden van ondersteuning voor ADEME Guadeloupe:
- Ondersteuning van de structurering van het algemene technische project en de EFRO-component ervan
- Steun voor het zoeken naar niet-communautaire partners en steun voor de structurering van de EOF-subprojecten.
- Ondersteuning bij de bevordering van het project bij de beleidsmakers op Guadeloupische en Caribische eilanden en in het Caribisch gebied.
- Aan het einde van deze dienst zal ADEME een volledig dossier van de financieringsaanvraag indienen bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat van het Interreg Caraïbisch Programma.  
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons