Thuis > Onze projecten > Gedecentraliseerde samenwerking tussen de steden Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) en Tabarre (Haïti)

Gedecentraliseerde samenwerking tussen de steden Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) en Tabarre (Haïti)

Afspraak

Mei 2018 - Januarivier 2019

Gebied

Guadeloupe; Haïti

Sector

Lokaal bestuur; Stedenbouw & ruimtelijke ordening

Werkwijze d’intervention

Caribische regionale samenwerking; Uitvoering van regionale technische projecten

Projectmanagement

Stad Pointe-à-Pitre

Financiering

Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken, dienst DAECT

Gemobiliseerde middelen

- Damien BAUCHAU, expert in Caribische regionale samenwerking, institutioneel bestuur, lokaal bestuur en teamleider.
- Melly UFENS, UNITE Caribbean Consultant belast met internationale samenwerkingsprojecten. 
Sinds 2015, de datum van de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Haïti, is de gemeente Tabarre betrokken bij grote projecten om de sociale en economische ontwikkeling van de stad te bevorderen. In deze context heeft de gemeente een strategie ontwikkeld om internationale partnerschappen te openen en te ontwikkelen om de verschillende ontwikkelingsthema's waarbij zij betrokken is, te voeden.

Vraagstukken met betrekking tot gemeentelijk bestuur, dienstverlening aan de bevolking, handel en industrie, kunst en cultuur, stadsplanning en ontwikkeling met integratie van risicobeheersingsvraagstukken behoren tot de prioritaire ontwikkelingsthema's die de gemeente Tabarre in een duurzame en veerkrachtige stedelijke strategie plaatsen. 

Tegelijkertijd zet de stad Pointe-à-Pitre, een stad van kunst en geschiedenis, stevig geworteld in de Caraïben, zich in voor een zeer ambitieus stedenbouwkundig en ontwikkelingsbeleid, aangepast aan de kwaliteits- en duurzaamheidseisen van de Caribische context. De stad ontwikkelt en structureert al vele jaren internationale samenwerkingsverbanden en partnerschappen, met name in het Caribische bekken met Haïti, een van de historische partners van de stad.

In december 2017, aan de rand van de Frans-Haïtiaanse bijeenkomsten over gedecentraliseerde samenwerking in Port-au-Prince, kwamen de gemeente Tabarre en de gemeente Pointe-à-Pitre bijeen over gemeenschappelijke thema's van gemeenschappelijk belang en wensten zij een samenwerkingspartnerschap aan te gaan waarvan de basiswaarden gelijkheid, solidariteit, wederkerigheid en subsidiariteit zijn.
Het Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken heeft een subsidie toegekend voor de uitvoering van een eerste fase van deze samenwerking, die door de stad Pointe-à-Pitre is toevertrouwd aan UNITE Caribbean.

Dit partnerschap is gebaseerd op de notie van wederzijds belang en het delen van kennis tussen beide partijen in het kader van hun respectieve projecten.

Beide gemeenten erkennen de waarde van een nauwe samenwerking om het culturele, sociale, economische en duurzame leven van hun respectieve gebieden te verrijken.

De gebieden die onder de geplande samenwerkingsacties vallen, zijn onder meer:
- opleiding en capaciteitsopbouw voor verkozenen en gemeenteambtenaren;
- de ontwikkeling van partnerschappen tussen de actoren: de civiele samenleving, de instellingen, de technische en economische actoren;
- de uitvoering van sectorale acties die de partijen relevant achten. 

Een van de samenwerkingsacties bestaat uit de organisatie van een technische bijstandsmissie in de stad Tabarre en een stage in het stadhuis van Pointe-à-Pitre met als thema stadsontwikkeling en -planning. 
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons