Thuis > Onze projecten > Opkomst van regionale multisectorale netwerken op het Franse grondgebied van Amerika

Opkomst van regionale multisectorale netwerken op het Franse grondgebied van Amerika

Afspraak

Oktober 2017 tot augustus 2018 (afronding)

Gebied

Martinique; Guadeloupe

Sector

Lokale economische ontwikkeling

Werkwijze d’intervention

Opzetten van een netwerk van Caribische competenties; Opzetten van een netwerk van Caribische competenties

Projectmanagement

Delegatie voor het externe optreden van de Territoriale Gemeenschappen (DGM-DAECT) en de Delegatie voor de betrekkingen met het maatschappelijk middenveld en partnerschappen (DGM-CIV)

Financiering

Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken (MEAE)

Gemobiliseerde middelen

De heer Damien BAUCHAU, mede-oprichter van UNITE Caribbean, deskundige op het gebied van lokaal openbaar bestuur en strategie en project voor regionale samenwerking in het Caribisch gebied.
Veel actoren op Guadeloupe en Martinique zijn van oudsher betrokken bij internationale solidariteitsacties, met name regionale samenwerkingsacties met partners in Caribische derde landen.

Bij gebrek aan een uitputtende telling tellen de overheidsdiensten enkele tientallen actoren op elk van de grondgebieden van Guadeloupe en Martinique, die regelmatig betrokken zijn bij solidariteits- en humanitaire samenwerkingsacties. Dit zijn lokale overheden, verenigingen, openbare instellingen, scholen, beroeps- en universitaire opleidingsstructuren.

Met de steun van mechanismen zoals de FCR willen de lokale actoren al jaren graag deelnemen aan solidariteits- en samenwerkingsacties in de regionale ruimte, hoewel ze moeite hebben om zich te structureren, met name door een gebrek aan coördinatie, informatie en opleiding, adviesondersteuning en netwerkvorming met belangrijke contacten.

In deze context werd in april 2017 in Guadeloupe en Martinique een missie van de Delegatie voor het externe optreden van lokale overheden van het ministerie van Europa en van Buitenlandse Zaken georganiseerd, waarbij de structurering van de regionale multistakeholdersnetwerken (RRMA) werd besproken. Het delen van het nut en zelfs de noodzaak om een dergelijk netwerk op te bouwen werd unaniem gesteund door de actoren in beide gebieden. De noodzaak om het ontstaan van deze netwerken rond de eenmaking van de projecten te leiden en te ondersteunen, is ook van essentieel belang gebleken voor de structurering ervan.

De algemene doelstelling van het verlenen van steun en technische bijstand voor het ontstaan van RNAM's is in elk van de gebieden een capaciteit op te bouwen voor coördinatie, opleiding en netwerkvorming van de samenwerkingsactoren om de samenwerkingsprojecten te verrijken, de kwaliteit ervan te verbeteren en zo een reëel effect te hebben op de resultaten van de acties, maar ook om directere uitwisselingen mogelijk te maken met de overheidsdiensten en de diplomatieke vertegenwoordigingen in het Caribisch gebied.

UNITE Caribbean zorgt voor de uitvoering van technische bijstand en methodologische steun voor de structurering van netwerken. De vereniging CORECA (Guadeloupe) en de Universiteit van West-Indië (Martinique) leiden het proces en financieren een digitaal zichtbaarheidsinstrument.
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons