Thuis > Onze projecten > Evaluatie en economische studie van het "Sport for Hope Centre" in Haïti

Evaluatie en economische studie van het "Sport for Hope Centre" in Haïti

Afspraak

Mei - juli 2018 (missie uitgesteld tot september 2018)

Gebied

Haïti

Sector

Sport

Werkwijze d’intervention

Opzetten van een netwerk van Caribische competenties; Opzetten van een netwerk van Caribische competenties

Projectmanagement

Sport voor de Hoop Stichting

Financiering

Internationaal Olympisch Comité

Gemobiliseerde middelen

Team gemobiliseerd door UNITE Caribbean
- Damien BAUCHAU, mede-oprichter van UNITE Caribbean, deskundige op het gebied van openbaar bestuur en strategie en regionaal samenwerkingsproject voor het Caribisch gebied. 
- Myriam ELUTHER, juridisch adviseur, specialist in managementaudit.
- Eddie COURIOL, directeur van de Creps Guadeloupe Guadeloupe.  
Het "Sport for Hope"-centrum in Haïti, gefinancierd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en zijn technische en financiële partners, maakt deel uit van het programma "Sport for Hope", een gezamenlijk initiatief van het IOC, de Olympische beweging en de partnerregeringen.

Het IOC heeft zich er aldus toe verbonden om, na zijn eerste experiment in Zambia in 2010, in samenwerking met de regering, het Haïtiaanse Olympisch Comité, de Internationale Sportfederaties, de Olympische Beweging en de donoren, in het bijzonder de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, een soortgelijk grootschalig project in Haïti uit te voeren.

Een Haïtiaanse stichting "Sport voor de Hoop" is opgericht om het beheer en de algemene administratie van het centrum te verzekeren. Het IOC ontvangt een aanzienlijke jaarlijkse subsidie van het IOC, waardoor het IOC de exploitatiekosten van het centrum heeft kunnen dekken, personeel heeft kunnen aanwerven en sportactiviteiten heeft kunnen ontwikkelen: 1) ten behoeve van de Haïtiaanse sportfederaties, 2) ten behoeve van de schoolkinderen, 3) ten behoeve van de jongeren in het kader van de sportkampen, 4) bij culturele en sportevenementen of evenementen. 

Vier jaar na de officiële opening van het "Sportcentrum voor Hoop" in Haïti en de implementatie ervan, vraagt de Sportstichting voor Hoop, die het bestuur en het beheer van het centrum beheert en beheert, om een inventarisatie, een analyse van de functionaliteit van het centrum in al zijn onderdelen en de ontwikkeling van duurzame oplossingen op het gebied van zowel bestuur als werking.  Het doel is enerzijds om de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer en de sturing van de infrastructuur over te dragen aan de Haïtiaanse belanghebbenden, maar ook om een duurzaam economisch model te vinden dat het IOC in staat stelt zich geleidelijk aan financieel te ontkoppelen en tegelijkertijd een levensvatbaar evenwicht te vinden voor de ontwikkeling van sportactiviteiten. 

De steun van UNITE Caribbean voor deze missie is verdeeld in 6 stappen: 
- Verzameling en analyse van alle beschikbare documenten (statuten, intern reglement, activiteitenverslagen, taakomschrijvingen, taakomschrijvingen, missieverslagen, financiële overzichten, enz.)
- De voorbereiding en organisatie van een eerste missie naar Haïti, gewijd aan het diagnostische rapport van de inventarisatie en analyse van de werking van het centrum. 
- Het opstellen van het diagnostisch rapport van de inventarisatie en analyse van de inrichting en analyse 
- Ontwikkeling van de aanbevelingen en het actieplan 2018-2022 
- het opstellen van het adviesrapport met inbegrip van de optimale technische en operationele organisatie van het centrum
- De bundeling van de twee rapporten (inventarisatie van de voorwaarden/analyses en aanbevelingen/actieplannen) in een globaal rapport dat het uiteindelijke resultaat van de studie zal vormen.   
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons