Thuis > Onze projecten > Steun voor het project voor regionale integratie/klimaat (PAIRC-C) in het Caribisch gebied

Steun voor het project voor regionale integratie/klimaat (PAIRC-C) in het Caribisch gebied

Afspraak

Augustus 2018 - Juli 2020

Gebied

Martinique; Guadeloupe; Dominica; St. Lucia; Haïti

Sector

Klimaatverandering

Werkwijze d’intervention

Opzetten van een netwerk van Caribische competenties; Uitvoering van regionale technische projecten

Projectmanagement

Franse ambassade in Haïti; Franse ambassade in Saint Lucia

Financiering

Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken

Gemobiliseerde middelen

Adviseurs gemobiliseerd UNITE Caribbean
Het FSPI-project ter ondersteuning van regionale integratie/klimaat in het Caribisch gebied (PAIR2C) beoogt de versterking van de Franstalige en Creolofone regionale integratie in het Caribisch gebied door middel van technische bijstand, capaciteitsopbouw en de structurering van een netwerk van actoren inzake klimaatbestendigheid.  De ambitie van dit project is om een fonds voor ondersteuning en technische bijstand te bieden om deze integratie te structureren voor gebieden en actoren die belangstelling hebben voor en behoefte hebben aan klimaatbestendigheid. 
- Doelwit/begunstigde gebieden: Haïti, Dominica en Saint Lucia. 
- Gebieden die technische bijstand en opleiding bieden: Guadeloupe & Martinique

In het kader van dit thema beoogt het project het mobiliseren van Caraïbische ingenieurs en technische bijstand, met name uit de Franse Antillen, om tegemoet te komen aan de behoeften en initiatieven van actoren uit Haïti, Dominica en Saint Lucia. 

UNITE Caribbean zal verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van projectleiders om de verzoeken te structureren en af te ronden en de acties uit te voeren.  De steun voor institutionele projectleiders of vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (lokale overheden, overheid, agentschappen, verenigingen, groepen) in de doelgebieden is onderverdeeld in drie gebieden: 
1- Steun voor de uitvoering van missies voor technische bijstand ter verbetering van het aanpassingsvermogen en de veerkracht van de bevolking ten aanzien van de klimaatverandering;  
2 - Capaciteitsopbouwende acties voor de preventie en het beheer van natuurlijke risico's en de terbeschikkingstelling van Franstalige en Creoolstalige opleidingsinstrumenten;
3 - Het structureren van een Franstalig en Creolofoons digitaal netwerk voor kapitalisatie en het delen van resultaten. 

UNITE Caribbean zorgt voor de uitvoering van alle projectactiviteiten in samenwerking met de samenwerkingsdiensten van de Franse ambassades in Haïti en St. Lucia.
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons