Thuis > Onze projecten > Steun voor de structurering van de Technische Agentschappen voor Territoriale Ontwikkeling (ATLD) in Haïti

Steun voor de structurering van de Technische Agentschappen voor Territoriale Ontwikkeling (ATLD) in Haïti

Afspraak

Mei 2018 - Maart 2019 (in uitvoering)

Gebied

Haïti

Sector

Lokaal bestuur; Stedenbouw & ruimtelijke ordening

Werkwijze d’intervention

Opzetten van een netwerk van Caribische competenties; Opzetten van een netwerk van Caribische competenties

Projectmanagement

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Territoriale Gemeenschappen van de Republiek Haïti

Financiering

Franse ambassade in Haïti

Gemobiliseerde middelen

Caribische deskundigen gespecialiseerd in decentralisatie, lokaal bestuur en lokale ontwikkeling:    
- Bertin DESTIN: Martinicaanse expert, Sous-Prefet, voormalig algemeen directeur van een agglomeratie in Martinique;    
- Jude-Mary SAINT JOSEPH: Haïtiaanse expert, doctoraatsstudent, specialist in decentralisatie in Haïti;    
- Melly UFENS : Politieke wetenschappen Bordeaux, Frankrijk-Caraïbische sector, projectleider Lokaal Bestuur binnen UNITE Caribbean ;

Technische agentschappen Gelegen in de Franse Antillen:    
- Martinique Agentschap voor Duurzame Ontwikkeling, Stedenbouw en Ontwikkeling - ADDUAM : Joëlle TAILAME (Directeur)    
- Raad voor Architectuur en Milieu van Guadeloupe (CAUE): Hélène HIPPON (adjunct-directeur).
Het ministerie van Binnenlandse en Territoriale Gemeenschappen (MICT) heeft samen met de Territoriale Gemeenschappen en de Nationale Federatie van Haïtiaanse Burgemeesters (FENAMH) het initiatief genomen tot een beleid ter versterking van de Haïtiaanse gemeenten en voert momenteel verschillende maatregelen uit ter versterking van het lokale bestuur. Deze aanpak is gebaseerd op de opleiding en professionalisering van het gemeentepersoneel en de geleidelijke totstandbrenging van een echt territoriaal ambtenarenapparaat, factoren die de duurzaamheid van het lokale overheidsbeleid garanderen.

Het is in dit verband dat het op verzoek van de lokale verkozenen van bepaalde departementen nodig is om de oprichting van lokale technische diensten (ATLD's) te ondersteunen, zodat de gemeenten van hetzelfde departement hun inspanningen bundelen om te komen tot een pool van sectoriële vaardigheden van hoog niveau die hen in staat stelt de verschillende uitdagingen waarmee ze ter plaatse te maken hebben, aan te gaan: stadsplanning, sectoriële ontwikkeling, fiscaliteit, juridische ondersteuning, projectbeheer en fondsenwerving.

Deze behoefte is met name vastgesteld in de drie departementen van het Verre Zuiden (Grand'Anse, Sud en Nippes), die in oktober 2016 hard werden getroffen door de orkaan Matthew. De getroffen gemeenten hebben grote moeilijkheden ondervonden bij het aangaan van de uitdagingen van de wederopbouw van hun respectieve gebieden als actoren in die gebieden en niet als "begunstigden" van de acties van anderen. De concretisering van de eerste drie ATLD's is het resultaat van deze vaststelling. Deze agentschappen moeten nu in staat zijn om zichzelf te structureren volgens een nader te definiëren wijze van bestuur en operationalisering.

UNITE Caribbean, een agentschap ter ondersteuning van regionale samenwerkings- en ontwikkelingsprojecten in het Caribisch gebied, heeft het mandaat gekregen om de structurering van deze ATLD's te ondersteunen. Dit houdt in dat de juridische, technische, financiële en operationele elementen moeten worden gestructureerd; samen met de belanghebbenden de bestuurs- en uitvoeringselementen van de ATLD's moeten worden vastgesteld. UNITE Caribbean is een partnerschap aangegaan met IFOS om deze missie uit te voeren. 
De eerste fase van dit werk, dat werd uitgevoerd van 28 mei tot 1 juni 2018, bestond uit het organiseren van een missie om gebruik te maken van de ervaringen in Guadeloupe en Martinique met technische agentschappen die zich toeleggen op het versterken van de lokale overheden. Het doel is om te profiteren van uitwisselingen en goede praktijken, inspiratie te putten uit juridische, administratieve en financiële modellen, een eigen bestuurssysteem te ontwerpen en de eerste fundamenten te leggen voor het structureren van duurzame, effectieve en efficiënte LDTA's in Haïti.
SLUIT AAN BIJ
UNITE CARIBBEAN’s AVONTUUR

Sluit u aan bij ons team van experts voor onze samenwerkings- en ontwikkelingsadviesprojecten in het Caribisch gebied

Contacteer ons